Slide Slide Slide Slide Slide

Oppimisverkostot ovat modernin työssäoppimisen motivoivin ja tehokkain muoto.

Mitä jos oman toimialasi parhaat asiantuntijat sparraisivat henkilöstöäsi verkon yli? Mitä jos voisit unohtaa unettavat luentosalit, seminaarit, sämpylät ja wiinerit? Siirrä organisaatiosi globaalien verkostojen avulla uudelle oppimisen ja osaamisen tasolle.

Me olemme LIKEMINDS. Oppimisverkostojen
edelläkävijä.

LUE LISÄÄ

 

Oppimisverkostojen avulla organisaatio voi kytkeytyä planeetan parhaiden osaajien kanssa käytävään dialogiin.

Organisaatioiden toiminta verkossa on tänä päivänä se osa-alue liiketoiminnasta, joka eniten hyötyisi strategisesta osaamisesta ja jossa sitä useimmiten vähiten näkee.

Verkkoviestinnästä on tullut yrityksen pääasiallinen yhteydenpidon ja markkinoinnin työkalu. Kanavien lisääntyessä ja kohderyhmien pirstaloituessa on monesti haasteellista tavoittaa parhaat asiakkaat ja tärkeimmät sidosryhmät. Verkkostrategian avulla rakennat yhteisen tahtotilan ja jaetun näkemyksen arkisen toiminnan tueksi. Kun verkkostrategia toimii, niin organisaatiolla voi olla käytössään monta täydentävää näkökulmaa, mutta yksi jaettu tapa kohdata asiakkaat ja luoda lisäarvoa.

Me olemme LIKEMINDS. Verkkostrategioiden suunnittelija ja käytäntöön soveltaja.

LUE LISÄÄ

Tutkittaessa organisaation menestymisen tärkeintä
estettä selvisi, että henkilöstön  yhteisen näkemyksen
puute oli tekijöistä merkittävin. Strateginen viestintä
on yhteisen tahtotilan ja koheesion luomista.

Ylivoimaisesti vaikeinta verkkostrategian vaikuttavuuden kannalta on strategian
käytäntöön vieminen. Jopa 70% suunnitelmista sakkaa juuri käytäntöön
soveltamisen yhteydessä. Useimmat organisaatiot viestivät eri kanavissa
hajanaisesti vailla suunnitelmallisuutta, jolloin yksittäiset toimenpiteet
eivät kumuloidu tavoitteiden ja potentiaalien mukaisesti.

LIKEMINDS on kehittänyt verkkostrategian suunnitteluun ja käytäntöön
soveltamiseen oman tarinallisen ja tiedon visualisointiin perustuvan
menetelmänsä. Menetelmä perustuu kolmeen käytännönläheiseen
vaiheesen, joiden avulla organisaation johto ja sen henkilöstö saavat
toimintaansa selkeät ymmärryksen eväät, käytännön ohjeet
ja käteen sopivat arkiset rutiinit.

LIKEMINDS:in strategiatyötavan rungon muodostavat 
Koheesiota rakentavat Voimatarinat, yhteistä ymmärrystä
kädellistävät Voimakartat ja kaiken yhteen sitovat Voimaverkot.

Kun datan ja tiedon määrä moninkertaistuu, niin se tarkoittaa usein myös toimintaympäristön mutkistumista ja päätöksenteon vaikeutumista.
Operointi yhä mutkistuvassa maailmassa kaipaa uusia ymmärryksen kehittelyn, tiedon jalostamisen ja johtamisen työkaluja ja työtapoja.
Olennaiseksi kysymykseksi nousee silloin se miten mutkistuvaa ja kompleksista tietoa tulisi jalostaa päätöksenteon tueksi ja vaikuttavuuden aikaansaamiseksi.
LIKEMINDS:in kehittämä metodiikka konkretisoi syvemmän ymmärryksen luomiseen ja yhteisen tahtotilan rakentamiseen ansaitsemat vaiheet kaikkien ymmärtämään kädelliseen ja kuvalliseen muotoon. Kun ymmärrys on yhteisesti luotua ja jaettua, se jää todennäköisemmin asumaan, eikä kävele viikon päästä omille teilleen kuten niin monen hienon suunnitelman kanssa tahtoo käydä.

Voimatarina pukee sanoiksi organisaation toiminnan eri ulottuvuudet yhteisesti ymmärretyn kertomuksen muotoon.
 
LUE LISÄÄ

 

 

Voimakartta on yhteisesti jaetun ymmärryksen kiinnekohta. Voimakartan avulla organisaatio luo itselleen toimintaansa jäsentävän visuaalisen yleisnäkymän, johon yhteinen ymmärrys voi rakentua.

LUE LISÄÄ

Voimaverkko on verkostoajan tapa konkretisoida organisaation ja sen sidosryhmien väliset yhteydet ja arvon virtauksen olemus.

LUE LISÄÄ

 

 

 

Internet-aika mullistaa koko organisaatioviestinnän kentän tavalla jota perinteinen viestintäala ei vielä näe.
On tullut aika kysyä:

Mitä on oppiva ja vastavuoroinen organisaatioviestintä?
Mitä on generatiivinen viestintädialogi?
Mitä on asiakkaiden kanssa tapahtuva arvontuotanto?
Mitä on ketterä viestintä?
Mitä on virtaava viestintä?
Mitä on viestintä toisin ajateltuna?

Me olemme LIKEMINDS.
Kumppani joka näkee viestinnän mahdollisuudet toisin.


Miltä kuulostaisi 15-20% ajansäästö päivittäisessä työajassa?
Viestintään käytettävää aikaa voidaan pienentää jopa kymmeniä prosentteja optimoimalla sisältöjen tuotanto, työnkulut ja työkalut.

Tieto luo arvoa vasta kun se virtaa

Tietoyhteiskunnan ja verkostoajan ominaispiirre on tiedon sekä erilaisten viestintävälineiden ja viestintätapojen räjähdysmäinen lisääntyminen. Siinä missä organisaatio kävi vielä jokin aika sitten ”kauppakirjeenvaihtoa” kirjein, telexein tai faxein, on tilanne nyt se, että uusia välineitä ja viestintäkanavia on kymmeniä ja lähes jokainen työntekijä viestii jollain tapaa asiakkaiden kanssa. Lisäksi asiaan kuuluu, että moni asiakkaista haluaa valita mieleisensä viestintätavan. Niinpä tieto ei aina virtaa.
 
LUE LISÄÄ

Oli tarpeesi sitten oppimiseen, verkkostrategiaan, viestintään tai työnkulkuihin liittyvä, niin tarjoamme sinulle ilmaisen tunnin mittaisen verkkoauditoinnin organisaation tilanteen arvioimiseksi. Saat keskustelun päätteeksi sähköpostiisi tiivistelmän niistä toimenpiteistä mitkä koit olennaisiksi organisaatiosi kannalta.

Global taskforce of likeminded strategy & communication professionals

N. A. Osaran kuja 4 B

00790 Helsinki

Copyright Likeminds 2019