Aineeton pääoma näkyväksi

Aineeton pääoma näkyväksi

Miksi organisaation aineeton pääoma eli tietopääoma kannattaa visualisoida?

Visualisoitu tieto tahdistaa henkilöstön yhteisen päämärän taakse. Visualisoitu tieto kommunikoi yrityksen strategian ja tavoitteet helposti ymmärrettävään yhtenäiseen muotoon.

Jos organisaation tietopääomaa ei ole visualisoitu, niin samakin tieto tarkoittaa usein hieman eri asioita kulloisenkin tulkitsijan mukaan.

Koska suurin osa aineettomasta pääomasta on näkymätöntä ja abstraktia sen hahmottaminen yhteismitallisesti on haastavaa.

Aiemmat ymmärryksen kehikot, kuten hierarkinen ajattelu tai kapea liiketoimintaan liittyvien lukujen ja raporttien kaavamaisuus ansaitsevat rinnalleen laajemman aineettoman pääoman visualisionnin.

“If you think about it, combining two pieces of knowledge in some novel way is the essence of what most or all entrepreneurs do.” – Ian MacMillan

Kun aineeton pääoma visualisoidaan, niin yrityksen ydintietämys hahmottuu paremmin eri osapuolille ja eri ilmiöiden ristikkäismerkitykset voi nähdä omin silmin.

Visualisoimalla jäsennetty tieto virtaa vapaammin ja luo asiakkaan haluamaa lisäarvoa vaikuttavammin ja tuloksellisemmin.

Global taskforce of likeminded strategy & communication professionals

N. A. Osaran kuja 4 B

00790 Helsinki