Aineettoman pääoman potentiaali

Aineettoman pääoman potentiaali

Aineettoman pääoman ja tiedon sosiaalisen vaikuttavuuden suhde

Kuuluisan tietoteoreetikko Alicia Juarreron mukaan tieto ei ole itse asioissa eikä esineissä, vaan ihmisten välille syntyvässä merkitystenannon sosiaalisessa tilassa.

Kaikki organisaation tieto hyödyntämä saa merkityksensä toimijoidensa kautta ja vaikuttavuutensa johdon ja henkilöstön sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta.

Kullakin yrityksellä on oma tapansa oppia, luoda ja jäsentää uutta tietoa. Tieto jäsentyy ja ”kädellistyy” pidemmän aikavälin yli tapahtuvana prosessina. Prosessin tuloksena tieto kiinnittyy organisaatiossa vallitseviin ajatuskehikkoihin ja henkilöstön muodostamaan sosiaaliseen verkostoon. Siksi on ratkaisevaa, kenen kanssa ihminen toimii ja keneltä hän omaksuu merkityksenannon kehikkonsa. 

Tieto sinänsä voi olla myös geneeristä, mutta syvemmän toimintaa edeltävän ymmärryksen tasolla vaikuttavuus syntyy viiteryhmän ja kulloisenkin kontekstin kautta. Viisi ihmisen läheisintä päivittäistä keskustelukumppania määrittävät pitkälle sen, millä metodisella tasolla hän toimii ammatillisen vaikuttavuuden aikaansaamiseksi. Tästä seuraa, että kaksi viiden hengen työryhmää voivat olla työn vaikuttavuuden tasolla tuloksenteon ääripäissä.

Global taskforce of likeminded strategy & communication professionals

N. A. Osaran kuja 4 B

00790 Helsinki