STRATEGISEN VIESTINNÄN KUMPPANI

Slide MUUTOKSEN TYÖKALUT VOIMATARINAT Voimatarinoiden avulla organisaatio sanoittaa ne asiat ja ilmiöt mitkä sitovat ihmiset ja tavoitteet luontevimmin yhteen.

Tarinoiden voimalla organisaatio voi luoda monesta yheisöstä puutuvat sillat henkilöstön, asiakkaiden ja sidosryhmien ymmärryksen ytimeen.
LUE LISÄÄ
Slide YHTEISEN YMMÄRRYKSEN VISUALISOINTI VOIMAKARTAT Yhdessä luodun voimakartan visualisionti tahdistaa koko organisaation. Kartta konkretisoi yhteiset tavoitteet ja tahtotilan tavalla joka mahdollistaa syvän yhteisen ymmärryksen synnyn. LUE LISÄÄ Slide VERKKOVIESTINTÄ VOIMAVERKOT Tie asiakkaiden, sidosryhmien ja henkilöstön sydämiin rakentuu modernin verkkoviestinnän keinoin. LUE LISÄÄ

Vaikuttavuus etenee tarinoiden tasolla

Strateginen viestintä menee pintaa syvemmälle

On hämmentävää kuinka monen organisaation verkkosivut ja someviestintä noudattavat samaa tyhjän puhumisen kaavaa. On viestinnän näköistä viestintää, mainonnan näköistä mainontaa ja some-viestien näköisiä lurituksia. On kuin koneen kanssa keskustelisi. Tulee mieleen, että onko siellä eläviä ihmisiä enää ollenkaan.

Useimmat organisaatiot koostuvat kuitenkin edelleen osaavista ja monen laista hyödyllistä arvoa tuottavista ihmisistä. Tämä ei useinkaan näy ulospäin ja vaikutelma muodostuu jopa päinvastaiseksi. Moni organisaatio näyttäytyykin julkisuudessa lasin takana olevalta kylmältä koneistolta. Epäsuhta organisaation, sen ihmisten ja siitä muodostuvan julkisuuskuvan välillä hankaloittaa usein merkittävästi organisaation toimintaa. Ulospäin näyttääkin monasti siltä kuin hyvä tahto olisi monen organisaation parhaiten varjeltu salaisuus.

Voimatarina, Voimakartta ja Voimaverkot konkretisoivat syvemmän tahtotilan ja merkitysten tason

Hyvä tarkoitus kannattaa kertoa ja oma tarina sanoittaa. Strateginen viestintä on tällöin keino päästä pintaa syvemmälle. Kertominen tapahtuu muuttamalla organisaation sisäinen tavoite vastaanottajien ymmärtämään muotoon. Tätä varten kulttuurimme antaa meille tarinoiden voiman. Tarinoiden avulla rakennamme ymmärryksen sillat toimijoiden ja eri osapuolten väliin. Tarinat auttavat meitä konkretisoimaan keitä me olemme, minkä arvojen varassa me toimimme ja mitkä ovat yhteiset päämäärämme.

Kun organisaatio artikuloi voimatarinsa, voimakarttansa ja voimaverkostonsa, niin se samalla antaa muille osapuolille kädelliset kahvat joihin ymmärrys voi tarttua ja rakentua. Jaettu ymmärrys luo pohjan, jolla voimme seistä yhdessä tavoitteidemme takana. Kun tarina, kartta ja verkosto koetaan yhteiseksi, myös yhteistyö sujuu paremmin. Ilman yhteistä voimatarinaa hyvää on hankala sanoittaa muille. Voimatarinan ja voimakartan avulla rakennat sillan asiakkaiden ja sidosryhmien sydämeen ja voimaverkon avulla kerrot tarinan muille.

Global taskforce of likeminded strategy & communication professionals

N. A. Osaran kuja 4 B

00790 Helsinki