Entä jos oppimisen tavoite olisi oikea vaikuttavuus?

Tapa jolla olemme tähän asti tarjonneet organisaatio-oppimista kannattaa ajatella toisin omaa aikamme mahdollisuuksien näkökulmasta. Luova ja informaantion jalostamiseen perustuva verkostotalous rakentuu luontevammin jatkuvan työn ohessa oppimisen varaan.

Mahdollisuus oppia, arvottaa, jäsentää, hyödyntää ja jakaa uutta tietoa on jatkossa yhtä tärkeää kuin se että tuli aiemmin ajoissa työpaikalle.

Jatkuva oppiminen uudistaa samalla myös työn organisoinnin tapoja ja esimiestyön olemusta. Enää ei riitä että vain esimies osaa kaikki vaativimmat työsuoritteet. Esimiesasema sinällään ei enää merkitse parempaa tietojen ja taitojen tuntemusta kun tulee kyse kunkin organisaation kyvystä tuottaa lisäarvoa.

Henkilöstön kapasiteetin käyttöönotosta ja osaamisen jalostamisesta tulee esimiehelle entistä tärkeämpi taito. Verkostoajan esimiestyössä korostuu henkilöstön oppimisen edistäminen ja henkilöstön luovien kykyjen jalostaminen ja parhaista osaajista kiinnipitäminen.

Verkostojen hallinta tarkoittaa arvon luonnin ja liiketoimintahyödyn mahdollistamista kontrollin ja ennakoitavuuteen pyrkimisen sijaan. On aika myöntää, ettei kenelläkään ole enää lopullisia vastauksia, mutta voimme käyttää verkostoissa virtaavaa älykkyyttä, ymmärrystä ja näkemystä minkä tahansa vaativan asian ratkaisuun.

Siirtyminen verkostoaikaan ei ole useimmille organisaatioille helppoa. Yleisinä totuuksina tähän asti pitämämme työn organisoinnin tavat tai eri osapuolten roolit on korvattava uusilla ja paremmin tiedon virtausta ja etenkin liiketoimintahyödyn tuottamista tukevilla tavoilla.

Vakiintuneista työn organisoinnin ja ansainnan tavoista luovutaan joustavampien ja tarkoituksenmukaisempien menetelmien hyödyntämiseksi. Yhteydet tiedeyhteisön ja eri ammattikuntien välillä kasvavat ja keinotekoiset siilorajat murtuvat.

Tämä tarkoittaa muun muassa sitä että oppiminen sulautuu tiiviimmin työn ohessa tapahtuvaksi. Likemindsin kehittämä oppimisyhteisö on tällöin luonteva tapa jalostaa organisaation oman osaamisen kasvua.

How to build a robust talent pipeline:

1. Look for potential, not credentials.
2. Value soft skills as much as technical ones.
3. Think about teams, not just individuals.
4. Incentivize employees to grow.

– Jeff Kavanaugh, Ravi Kumar S.

Oli tarpeesi sitten oppimiseen, verkkostrategiaan, viestintään tai työnkulkuihin liittyvä, niin tarjoamme sinulle ilmaisen tunnin mittaisen verkkoauditoinnin organisaation tilanteen arvioimiseksi. Saat keskustelun päätteeksi sähköpostiisi tiivistelmän niistä toimenpiteistä mitkä koit olennaisiksi organisaatiosi kannalta.

Global taskforce of likeminded strategy & communication professionals

N. A. Osaran kuja 4 B

00790 Helsinki

Copyright Likeminds 2019