Mikä erottaa Likeminds:in muista toimijoista

Mikä erottaa Likeminds:in muista toimijoista

Likeminds on nimensä mukaisesti asiakkaan ja sidosryhmien mukautuviin tilanteisiin ja tarpeisiin tahdistuva yhteistyökumppani.

Toimimme tarvittaessa läsnäollen asiakkaan tiloissa ja paneudumme organisaation tilanteeseen pintaa syvemmin. Likemindsin avulla asiakasorganisaatio saa laajan ja syvällisen kuvan sähköisen viestinnän koko kentästä ja metodiikasta – työkalujen ja työtapojen lisäksi.

Metodista erikoisosaamistamme ovat yritysten voimatarinoiden ja voimakarttojen toteuttaminen sekä niiden viestiminen verkostoajan monin eri keinoin sekä sisäisesti että ulkoisesti. Tarinat, kartat ja verkostot rakennamme asiakkaidemme kanssa dialogisesti ja yhteistä ymmärrystä iteroiden.

Likemindsin toiminnalle ominaista ovat:

– kumppanuus asiakkaan kanssa
– dialoginen työtapa
– organisaation holistisen syväviestinnän asiantuntijuus
– verkostoajan toimintamallien, työnkulkujen ja työkalujen syvällinen tuntemus
– organisaation aineettoman tietopääoman näkyväksi tekeminen
– tiedon visualisoinnin käyttö: voimatarinat, voimakartat, voimaverkostot
– tiedon konkretisointi visuaaliseen muotoon
– metodinen osaaminen, oma metodiikka
– tutkimustiedon soveltaminen
– oppimis- ja asiantuntijaverkostojen syvällinen ymmärrys
– verkostojen syvällinen käytännön tason tuntemus
– mielenmallien ja ajattelun työkalujen tuntemus
– poikkitieteellinen globaali asiantuntijaverkosto
– kuuntelun taidot, myötätunto ja läsnäolo
– käytännönläheisyys, ymmärrys motivaatiosta ja yhteistoiminnallisista menetelmistä
– selkeä toimintakonsepti

Global taskforce of likeminded strategy & communication professionals

N. A. Osaran kuja 4 B

00790 Helsinki