Mikä Likeminds on?

Mikä Likeminds on?

LIKEMINDS on strategisen oppimisen, verkkostrategioiden, viestintämuotoilun ja sähköisten työnkulkujen edelläkävijä

LIKEMINDS:in erityisosaamista ovat yritysten ja organisaatioiden oppimiseen, viestintään ja tiedon jalostamiseen liittyvät toiminnot.
Likeminds kuuntelee, suunnittelee, tutkii, sanoittaa, tarinoittaa, visualisoi, tuottaa ja toteuttaa niitä oppimisen, verkkostrategian ja yritysviestinnän ulottuvuuksia, joilla tietointensiivistä työtä tekevä asiakasorganisaatio vahvistaa omaa identiteettiään, luo toimintaa jäsentävän toimintamallinsa sekä myyntiä ja markkinointia parhaiten tukevan työtapansa.

LIKEMINDS yhdistää oppimisen, viestinnän ja tiedon jalostuksen strategisen osaamisen kehittämiseen aineetonta pääomaa kartoittamalla ja visualisoimalla. Kaiken ytimessä on kirkas yhteinen ymmärrys toiminnan tarkoituksesta ja tavoista eli merkityksenannosta: oikeiden asioiden tekemisestä.

Tavoitteiden saavuttamiseksi LIKEMINDS on kehittänyt oman toimintametodiikkansa. Metodiikan avulla autamme kumppaneitamme yksinkertaistamaan ja viestimään mutkikkaita ja kompleksisia ilmiöitä tavalla joka edesauttaa yhteisen ymmärryksen syntyä ja luo organisaatiolle kyvyn operoida ja tuottaa arvoa asiakkaiden tarpeet ymmärtäen.

Global taskforce of likeminded strategy & communication professionals

N. A. Osaran kuja 4 B

00790 Helsinki

Copyright Likeminds 2019