Mikä on Voimatarina?

Voimatarina pukee sanoiksi organisaation toiminnan eri ulottuvuudet yhteisesti ymmärretyn kertomuksen muotoon.
Kun organisaatio artikuloi voimatarinsa näkyväksi, niin se antaa samalla henkilöstölle ja muille osapuolille kädelliset kahvat joihin ymmärrys voi tarttua ja rakentua. Jaettu ymmärrys luo pohjan jolla voimme seistä yhdessä tavoitteidemme  takana.

Kun tarina ja sen tarkoitus koetaan yhteiseksi, myös yhteistyö sujuu paremmin. Ilman yhteistä voimatarinaa yhteistä tahtotilaa on hankala sanoittaa muille. Voimatarinan ja voimakartan avulla rakennat sillan henkilöstön, asiakkaiden ja sidosryhmien sydämeen.

Voimatarinan avulla organisaatio voi poistaa tuotekehityksen ja innovoinnin tärkeimmät esteet

Kysyttäessä 270 yritysjohtajalta koheesion ja tahdistumisen puute nousevat yrityskulttuurin haasteiden kanssa kaikkein merkittävimmiksi tekijöiksi.

 

Global taskforce of likeminded strategy & communication professionals

N. A. Osaran kuja 4 B

00790 Helsinki