Mikä on Voimaverkko?

Voimaverkko on tapa konkretisoida organisaation ja sen sidosryhmien väliset yhteydet ja arvon virtauksen olemus.

Kullakin organisaatiolla on oma tapansa oppia, luoda ja jäsentää uutta tietoa. Tieto jäsentyy ja ”kädellistyy” pidemmän aikavälin yli tapahtuvana prosessina.

Prosessin tuloksena tieto kiinnittyy organisaatiossa vallitseviin ajatuskehikkoihin ja henkilöstön muodostamaan sosiaaliseen verkostoon.

Voimaverkko visualisoi ja havainnollistaa miten organisaation toiminta kytkeytyy ymäröivään maailmaan ja mitkä asiat ovat olennaisia asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kannalta.

Kuuluisan tietoteoreetikko Alicia Juarreron mukaan tieto ei ole asioissa eikä esineissä vaan niissä merkitystenannon sosiaalisissa yhteyksissä joita muodostuu ihmisten välille.

Kaikki organisaation tieto saa merkityksensä ja vaikuttavuutensa tämän vastavuoroisen merkityksen annon kautta. Voimaverkko konkretisoi tähän asti näkymättömissä olleen asiakkaiden ja sidosryhmien roolin organsiaation arvon tuotannon osana.

 

Global taskforce of likeminded strategy & communication professionals

N. A. Osaran kuja 4 B

00790 Helsinki