Mikä onkaan verkkomarkkinointisi tavoite?

Miksi sähköisestä markkinoinnista tulee helposti raivoisan toimeliaisuuden teatteri?

Eräässä organisaatiossa kysyttiin että kuinka montaa ohjelmistoa yritys toiminnassaan hyödyntää. Pienen laskennan jälkeen tulokseksi tuli saatiin neljäkymmentäkaksi ohjelmistoa. Kysyttäessä edelleen että mikä ohjelmistoista tuki henkilöstön ja sidosryhmein välistä tiimimäistä toimintaa tuli esiin että oli olemassa kokonaista yksi ohjelmisto joka ei erityisesti estänyt tiimien välistä viestintää.

– Perttu Salovaara kirjassaan ”Riisuttu organisaatio”.

Sähköisen viestinnän kenttä täyttyy tuhansista tulevista ja menevistä työkaluista ja useista nousevista ja laskevista viestintäkanavista. Ne kaikki lupaavat kuusi kaunista ja seitsemän hyvää kunnes tulee parin vuoden päästä uusi työkalu tai tapa toimia.

Monessa yrityksessä sähköinen viestintä ja sosiaalisen median operointi jäsentyykin pitkälle uusien työvälineiden ja niiden edellyttämän sisällöntuotannon ympärille. Karsinat ohjaavat tekemistä ja työkalun tarjoma työnkulku työn tekijää.

Kun näin on niin monen ihmisen päivittäinen työ alkaa muistuttaa kytkeytymistä ohjelmistojen lukitsemaan kapeaan todellisuuden osaan. Silloin on hyvä kysyä että mikä onkaan asiakkaiden todellisuus? Se on lähes aina paljon työkalujen näkymää tai markkinoinnin automaatiota laajempi.

Jos todellisuutta katsoo vain automaation kapean neulansilmän läpin niin sillä tavoin saa kyllä työaikansa täysin täytettyä, mutta syntyykö sillä tavoin todellista vaikuttavuutta on usein aivan eri asia.

Luvattu markkinoinnin automaatio osoittautuukin tavattoman työlääksi ja aikaavieväksi, mikäli myös tuloksia pitäisi saada aikaan. Sähköiselle medialle on ominaista että sen viestit painuvat unohduksiin muutamissa minuuteissa koskaan takaisin virtaan nousematta ellei toiminta ole suunnitelmallista muutoinkin kuin työkalun ehdottamalla tavalla.

Työkalujen käyttö tarjoaa kyllä hienolta näyttäviä raportteja klikkauksista, peukutukista ja organisaation viestin ”nähneistä” silmäpareista tai peräti asiakkaasta kertovaa profiilidataa mutta tulokset jäävät usein varsin laihoiksi suhteessa työmäärään ja panostukseen.

Monasti käy niin että sähköiset ohjelmistot luovat suuren määrän uutta työtä ja hienolta näyttäviä mittausparametrejä mutta tehty työ ei saa asiakasta liikkeelle eikä ostopäätöstä aikaan.

Ei ole ollenkaan tavatonta että viestien “näkyvyys” ei tuo lisää myyntiä, liidejä ja prospekteja eli mahdollisia tulevia asiakkaita.

Silloin on hyvä miettiä kokonaisuuden järkevyys pitkän linjan sähköisen viestinnän ja markkinoinnin osaajan kanssa.

1. Mikä olikaan kaiken tavoite? Näkyvyys, huomioarvo, myynnin tuloksellisuus, organisaation tunnettuuden kasvattaminen, asiantuntijamielikuvan vahvistaminen, liidien saanti ?

2. Miten oikein saadaan huomio, miten herätetään mielenkiinto, miten autetaan asiakasta syventymään asiaan, miten syntyy haluttavuus, mistä asiakas hakee vertailevaa tietoa, mikä edeltää ostopäätöstä ja miten asiakas saadaan palaamaan yhä uudelleen kunnes ostopäätös ja asiakkuus syntyy?

3. Onko tavoitteena yksittäinen kerta-asiointi vai asiakkuuden elinkaaren käynnistäminen ja sen pitempiaikainen hoito ja toistuvat lisämyynti asiakkaalle?

Oli tarpeesi sitten oppimiseen, verkkostrategiaan, viestintään tai työnkulkuihin liittyvä, niin tarjoamme sinulle ilmaisen tunnin mittaisen verkkoauditoinnin organisaation tilanteen arvioimiseksi. Saat keskustelun päätteeksi sähköpostiisi tiivistelmän niistä toimenpiteistä mitkä koit olennaisiksi organisaatiosi kannalta.

Global taskforce of likeminded strategy & communication professionals

N. A. Osaran kuja 4 B

00790 Helsinki

Copyright Likeminds 2019