Miksi oppiminen kannatta tuoda työn oheen?

Monissa organisaatioissa on jo pitkään nähty että on syntynyt tarve dynaamisemmalle ja paremmin organisaation tarvetta vastaavalle työssä oppimiselle. Organisaation kannalta yhä on useammin niin että valmis määrämuotoinen kurssi ei enää riitä. Kun aiemmin tiedettiin kolutuksen tarve ja voitiin kouluttaa kerralla jopa koko osasto, niin nyt työtehtävät ovat yhä useammin sidoksissa yksittäisen työntekijän tai työparin toimenkuvaan ja työrooliin. Silloin määrämuotoinen ”kaikille sopiva” kurssi ei vastaa enää tarkoitustaan.

Samoin on osaamisen todentamisen suhteen. Valmis kurssi tarjoaa äkkiseltään kätevältä tuntuvan tavan mitata opittiinko ennalta määritelty asia, mutta kun opittava asia ei olekaan enää ennalta tunnettu eikä siitä löydy valmista kurssisisältöä niin miten mahtaa olla mittaamisen osuvuuden kanssa?

Entä jos onkin olemassa paljon tehokkaampi vaihtoehto?

Oppimisen tarve, oppimistapa, tulosten mittaaminen ja tarvetta vastaavat toimintatavat kannattaakin ajatella nyt toisin verkostojen ja verkostojen kautta virtaavan tiedon näkökulmasta.

Aika jolloin kunkin toimialan tieto oli vuodesta toiseen samaa ja se voitiin opettaa koulussa tai työsuhteen alussa on monen toimialan ja työtehtävän osalta auttamattomasti ohi. Jo yksistään uusien sähköisten työtapojen ja työkalujen muutos tarkoittaa sitä että jokainen työpäivä sisältää myös uutta oppimista. Kukaan organisaatiossa ei lisäksi tiedä ennalta mitä tarpeita oppiminen pitää kulloinkin sisällään.

Jatkuvasti muuttuvien työtilanteiden määrä on moninkertaistunut ja mutkistuminen vain jatkuu.

Mikä on järkevin tapa oppia kun:

– asiakasrajapinnassa syntyy uusi mahdollisuus tai tarve
– organisaatio huomaa tarpeen uudelle tuotteelle tai palvelulle
– organisaatio on ottanut käyttöön oman toimitansa ydintä muuttavan ohjelmiston
– on ostettu uusi ohjelmisto tai laite jonka manuaali on satojen sivujen pituinen
– uuden työtavan tai työkalun käyttöönotto sysää liikkeelle joukon ennalta tuntemattomia haasteita
– asiakkaan ostama palvelu on sovitettava osaksi hänen työnkulkuaan tai ohjelmistorajapintaansa
– uusi henkilö pitää ohjeistaa työtehtävään jota ei aiemmin ollut

Tästä seuraa se että ennalta lukitut kurssit eivät enää yksin toimi. Tarvitaan paremmin kulloiseenkin tilanteeseen adaptoituva tapa oppia. Tällöin oppimisen ja kunkin oppijan tarpeen on voitava kohdata entistä joustavammin.

Mitä on oppimisverkoston avulla tapahtuva oppiminen?

Oppimisverkoto tarjoaa tehokkaamman ratkaisun silloin kun uutta tietoa on mielin määrin mutta suoraan käyttöön soveltuvaa tietoa ja ymmärrystä vasta vähän.

Oppimisverkoston avulla muutat ja muotoilet sisällöt niin että ne vastaavat paremmin työntekijän, tiimin ja henkilöstön tarvetta.

Oppimisverkoston osaajien ja alan vertaisten dialogi kiteyttää sen mikä muutoin jäisi määrämuotoisessa opetuksessa sivuun.

Oppimisverkostossa käytävän dialogin avulla varmistat että henkilöstö ei jää organisaation sisäisen ja vielä keskeneräisen näkymyksen ansaan.

Oppimisverkosto on nopeampi ja tehokkaampi tapa kun pitää kädellistää ja viedä käytäntöön yksittäiseen työtehtävään liittyvä mutkikas tieto.

Oppimisverkosto on tapa hyödyntää monen tietoa silloin kun yhden ihmisen ymmärrys tai aika oppia uutta ei riitä.

Oli tarpeesi sitten oppimiseen, verkkostrategiaan, viestintään tai työnkulkuihin liittyvä, niin tarjoamme sinulle ilmaisen tunnin mittaisen verkkoauditoinnin organisaation tilanteen arvioimiseksi. Saat keskustelun päätteeksi sähköpostiisi tiivistelmän niistä toimenpiteistä mitkä koit olennaisiksi organisaatiosi kannalta.

Global taskforce of likeminded strategy & communication professionals

N. A. Osaran kuja 4 B

00790 Helsinki

Copyright Likeminds 2019