Oppimisverkoston teemapäivä

HAVAINNOLLISTAME SINULE MITEN MODERNIN TYÖSSÄ OPPIMINEN ORGANISOIDAAN

• Tavoitteiden kartoitus ja jäsentäminen
(tavoitteiden alustava tunnin mittainen auditointi on ilmainen palvelu jonka saat lähettämällä alla olevan lomakkeen)

• Henkilökohtaisten oppimisprofiilien kartoitus

• Oppimisverkoston tarpeiden määrittely ja viitekehyksen kustomointi

• Sisältöjen suunnittelu ja kuratointi

PÄIVITTÄISEN INFORMAATIOVIRRAN JÄSENTÄMINEN

• Yhteisöllisen oppimisprosessin mahdollistaminen jäsentämällä informaatiolähteet, oppimisverkosto ja valitsemalla oppimista reflektoivat verkkomentorit.

VERKKOKOHTAAMISTEN ja OPPIMISEN AIKATALUTTAMINEN

• Eri osapuolten kohtaamisten tahdistaminen

OPPIMISEN FASILITIONTI

• Oppimisen etenemisen seuranta, moderointi, fasilitointi, kuratointi, reflektio ja vertaisdialogi. Kehkeytyviin tilanteisiin reagointi ja niiden käyttäminen opetuksen viitekehyksen rakentumisen mahdollistajina.


Oli tarpeesi sitten oppimiseen, verkkostrategiaan, viestintään tai työnkulkuihin liittyvä, niin tarjoamme sinulle ilmaisen tunnin mittaisen verkkoauditoinnin organisaation tilanteen arvioimiseksi. Saat keskustelun päätteeksi sähköpostiisi tiivistelmän niistä toimenpiteistä mitkä koit olennaisiksi organisaatiosi kannalta.

Global taskforce of likeminded strategy & communication professionals

N. A. Osaran kuja 4 B

00790 Helsinki

Copyright Likeminds 2019