Oppimisverkostot

Oppimisverkostot ovat modernin työssäoppimisen motivoivin ja tehokkain muoto

Mitä jos oppiminen ratkoisi täsmälleen niitä ongelmia ja mahdollisuuksia joita jokaisen henkilöstöön kuuluvan työtehtävään liittyy ja josta organisaation tuottama lisäarvo syntyy? Kuvittele tilanne, jossa organisaatiosi on toimialansa  tietämyksen ja osaamisen ykkönen. Oppimisverkostot ovat tehokkain tapa siirtää oma osaaminen huipulle. Globaalien oppimisverkostojen avulla voimme kytkeytyä planeetan parhaiden osaajien tietämykseen. Oppimisverkosto korvaa tehottoman yksin oppimisen uuden yhteisöllisesti jaetun oppimistavan ja tutkimukseen perustuvan pedagogiikan avulla.

Miten globaali oppimisverkosto otetaan käyttöön?

Globali oppimisverkosto on jokaisen organisaation saavutettavissa. Me Likemindsissa olemme tehneet lukemattomien verkostojen kanssa päivittäistä työtä jo yli 10 vuoden ajan, joten osaamme luotsata ja neuvoa miten verkostot aktivoidaan ja miten hyöty niistä saadaan. Tässä muutama oppimisverkoston käyttöönoton vaihe. Räätälöimme kullekin organisaatiolle oman oppimisverkoston käyttöönoton kunhan ensin tutustumme sekä organisaation että toimialan tilanteeseen.

1. Selvitetään ja kontaktoidaan toimialan keskeiset vaikuttajat, tutkijat ja asiantuntijat.
2. Kytkeydytään niihin globaaleihin verkostoihin joissa toimialan oppiminen on nopeinta juuri nyt.
3. Aktivoidaan yritys globaalin mielipidejohtajaverkon osaksi vastavuoroisen dialogin avulla.
4. Löydetään ne avainalueet joissa yrityksellä on eniten kasvupotentiaalia ja halua oppia lisää.
5. Nopeutetaan ja syvennetään yrityksen oppimisprosessia.
6. Vahvistetaan niitä avainalueita joissa organisaatio on paras.
7. Saadaan oman henkilöstön voimavarat paremmin käyttöön.
8. Parannetaan yrityksen kykyä tunnistaa ja reagoida muutoksiin.
9. Vahvistetaan yrityksen asiantuntijamielikuvaa.
10. Lisätään yrityksen tunnettuutta kohderyhmissä ja toimialalla.

Oppimisverkoston käyttöönottoprojektin neljä vaihtetta:

Tarkemmin kohdassa Palvelut

 

“In a fundamental way, all work is about learning”

– Brigitte Jordan

 

Nykyisen kurssimuotoisen oppimisen ongelma on siinä että opitut asiat eivät jää pysyvästi mieleen. Työn ohessa tapahtuva oppiminen on ylivoimaista kun pitää luoda pysyvä muistijälki ja työtä edistävä taito. Tämä asia on ollut tiedossa jo 1800-luvulta lähtien mutta siitä huolimatta opetusta annetaan yhä luentosaleissa ja luokkahuoneissa.

Oppimisverkosto on ylivoimainen, koska sen avulla syvempää ymmärrystä ja vaikuttavuutta ei rakenneta vain yhden ihmisen korvien väliin, vaan koko työyhteisön ja tiimin toimintakulttuurin ytimeen. Oppimisverkoston avulla oppiminen on motivoivaa, hauskaa ja paremmin mieleen jäävää.

Normaali luentopohjainen opetus unohtuu tutkimusten mukaan nopeasti. Juuri opitun asian muistijäljen poistuminen on jopa niin nopeaa että suurin osa juuri opistusta häviää jo puolen tunnin kuluessa ja parissa päivässä muistissa on jäljellä enää alle 30% opitusta. Oppimisverkoston hyöty syntyy siitä että asiat jäävät mieleen tehokkaamin ja pitkäkestoisemmin. Yhdessä opittu asia ei jää vain yhden ihmisen tietämyksen varaan, vaan koko työyhteisö voidaan saada ymmärtämään opittavat ilmiöt nykyistä syvemmin.

 

Verkon avulla rikastettu vertaisoppiminen on vastaa niihin kysymyksiin joihin organisaatio tarvitsee eniten apua

Kun työntekijät haluavat oppia uuden taidon, he eivät yleensä aloita googlettamalla tai kaivamalla tietoa yrityksen sähköisestä oppimisympäristöstä (LMS). Reilusti yli puolet (55%) kysyy ensimmäiseksi työkavereiden apua.

”As work becomes more networked and complex, the social aspects of knowledge sharing and collaboration are becoming more important. Learning amongst ourselves is getting to be the real work in many organizations.”
– Harold Jarche

On yleisesti ymmärretty asia, että ihminen oppii parhaiten kun hän selvitää asian yhdessä muiden kanssa ja jakaa oppimansa myös työyhteisön kesken. Oppimisverkostolle ominainen vertaisoppiminen tarjoaa tavan edistää nopeaa, oikea-aikaista oppimista. Se vahvistaa ja syventää samalla organisaation nykyistä ja muutoksen kohteena olevaa käsitystä opittavan ilmiön olemuksesta. Tehokkaimmat oppimisen eväät löytyvät yleensä organisaation, sidosryhmien ja asiakkaiden piiristä. Oppimisverkostoissa nämä kaikki yhdistetään ja mukaan lisätään kansainvälisten osaajien sparraus ja reflektio eli keskustelu siitä mitä juuri opittu asia tarkoittaa käytännön tasolla.

Syntyy tuloksia jotka eivät jää vihkoon

Tuloksia ja vaikuttavuutta on helppo todentaa, sillä kun oppimista tapahtuu, muuttuvat sekä arkiset metodit että käytännön työtavat tehokkaampaan muotoon. Oppimisverkoston vaikuttavuus näkyy suoraan työn, työtavan ja työkalujen käytön tehostumisena. Suora seuraus oppimisesta ovat motivaation ja työtyytyväisyyden kasvu. Yhteisölliseen muotoon rakennettu oppiminen on samalla myös järkevää henkilöstöhallintoa.

Tuoreen maailmanlaajuisen tutkimuksen mukaan organisaatiot käyttivät koulutukseen 359 miljardia dollaria vuonna 2016.

Voi kuitenkin kysyä oliko panostus koulutukseen sen arvoista.

Ehkä ei ihan, kun ottaa huomioon seuraavat asiat:

75 %  tutkimukseen osallistuneista viidensadan organisaation 1500 johtajasta oli tyytymätön yrityksen oppimis- ja kehitystoimintaan.

70 % työntekijöistä ilmoitti ettei heillä ole työhönsä tarvittavia valmiuksia.

Vain 12 % työntekijöistä kykeni soveltamaan koulutuksessa opittuja uusia taitoja työhönsä.

Suurin osa nykypäivän yritysten kurssimuotoisesta koulutuksesta on tehotonta.

– Harvard Business Review / McKinsey

 
Entä jos näin ei olisi. Ota yhteyttä niin kerromme lisää.
Alla on lomake jolla saat heti alkuun tuntuvan edun.

Katso myös miten työssä oppimisen käytäntöön vieminen etenee.

Iso Kiitos mielenkiinnostasi!

Oli tarpeesi sitten oppimiseen, verkkostrategiaan, viestintään tai työnkulkuihin liittyvä, niin tarjoamme sinulle ilmaisen tunnin mittaisen verkkoauditoinnin organisaation tilanteen arvioimiseksi. Saat keskustelun päätteeksi sähköpostiisi tiivistelmän niistä toimenpiteistä mitkä koit olennaisiksi organisaatiosi kannalta.

Global taskforce of likeminded strategy & communication professionals

N. A. Osaran kuja 4 B

00790 Helsinki

Copyright Likeminds 2019