Someroolituksen työpaja

LÄHTÖTILANTEEN PONTENTIAALIEN KERTAUS

Someroolituksen työpajan havainnollistamme sinulle käytännön tasolla mistä vaiheista moderni sisällöntuotanto ja verkkoviestintä kannattaa rakentaa.
Käymme työpajan aikana läpi kaikki onnistumisen kannalta tärkeimmät ratkaisumallit jotka on selvitetty ja listattu edellisessä auditiontivaiheessa.
Työpajan aikan käymme läpi muun muassa seuraavia asioita.

• Strategisten tavoitteiden kartoitus, jäsentäminen ja tarkentaminen auditointivaiheessa saadun tiedon perusteella
• Yrityksen ja toimialan erityispiirteiden tarkennus
• Tähän mennessä käytettyjen verkkoviestintätapojen kartoitus
• Someviestinnän päivittäisten toimenpiteiden kartoitus
• Sisältöjen suunnittelun ja kuratoinnin resurssien kartoitus
• Henkilökohtaisten someroolien alustava kartoitus
• Mahdollisten ratkaisumallien alustava läpikäynti

SOMEROOLEIHIN LIITTYVÄN PÄIVITTÄISEN JA VIIKOTTAISEN INFORMAATIOVIRRAN ALUSTAVA JÄSENTÄMINEN

• Yhteisöllisen oppimisprosessin mahdollistaminen jäsentämällä informaatiolähteet, sisällön tuottaminen ja kurationti

ORGANISAATION SISÄISEN VERKKOVIESTINTÄDIALOGIN KEHITTÄMINEN

• Eri osapuolten kohtaamisten koordinointi

SOMEVIESTINNÄN ROOLIEN KEHITTÄMINEN

• Verkkodialogin seuranta, moderointi, fasilitointi, kuratointi, reflektio ja roolien jäsentäminen. Kehkeytyviin tilanteisiin reagointi ja niiden käyttäminen opetuksen viitekehyksen rakentumisen ja iteroinnin mahdollistajina.

Oli tarpeesi sitten oppimiseen, verkkostrategiaan, viestintään tai työnkulkuihin liittyvä, niin tarjoamme sinulle ilmaisen tunnin mittaisen verkkoauditoinnin organisaation tilanteen arvioimiseksi. Saat keskustelun päätteeksi sähköpostiisi tiivistelmän niistä toimenpiteistä mitkä koit olennaisiksi organisaatiosi kannalta.

Global taskforce of likeminded strategy & communication professionals

N. A. Osaran kuja 4 B

00790 Helsinki

Copyright Likeminds 2019