Tieto luo arvoa vasta, kun se virtaa

Tieto luo arvoa vasta kun se virtaa

Tietoyhteiskunnan ja verkostoajan ominaispiirre on tiedon sekä erilaisten viestintävälineiden ja viestintätapojen räjähdysmäinen lisääntyminen. Siinä missä organisaatio kävi vielä jokin aika sitten ”kauppakirjeenvaihtoa” kirjein, telexein tai faxein, on tilanne nyt se, että uusia välineitä ja viestintäkanavia on kymmeniä ja lähes jokainen työntekijä viestii jollain tapaa asiakkaiden kanssa. Lisäksi asiaan kuuluu, että moni asiakkaista haluaa valita mieleisensä viestintätavan. Niinpä tieto ei aina virtaa.
 
LUE LISÄÄ

Global taskforce of likeminded strategy & communication professionals

N. A. Osaran kuja 4 B

00790 Helsinki