Toisen graafilaatikon leipäteksti

Tutkittaessa organisaation menestymisen tärkeintä
estettä selvisi, että henkilöstön  yhteisen näkemyksen
puute oli tekijöistä merkittävin. Strateginen viestintä
on yhteisen tahtotilan ja koheesion luomista.

Global taskforce of likeminded strategy & communication professionals

N. A. Osaran kuja 4 B

00790 Helsinki