Työn ohessa oppiminen

SIIRRÄ OMA ORGANISAATIOISI SEURAAVALLE OSAAMISEN TASOLLE

1. TILAA ESITTELYMME! KERROMME MITEN MODERNI TYÖSSÄ OPPIMINEN TOIMII

• Miksi työ on yhä useammin päivittäin tapahtuvaa oppimista ja miksi jatkuva oppiminen luo työlle uutta lisävarvoa?

• Miksi myös asiantuntijaorganisaation kannattaa hyödyntää kansainvälistä oppimisverkostoa muiden asiantuntijoiden kanssa käytävän dialogin keinoin?

• Miten henkilöstö ja organisaatio omaksuvat verkosto-oppimisen käytänteet?

• Miten oppimisesta ja uuden tiedon soveltamisesta tulee organisaation tärkein strateginen kilpailutekijä?

• Miksi oppimisverkostot nostavat työssä oppimisen uudelle tasolle?

2. HAVAINNOLLISTAME SINULE MITEN MODERNIN TYÖSSÄ OPPIMINEN ORGANISOIDAAN

• Tavoitteiden kartoitus ja jäsentäminen
(tavoitteiden alustava tunnin mittainen auditointi on ilmainen palvelu jonka saat lähettämällä alla olevan lomakkeen)

• Henkilökohtaisten oppimisprofiilien kartoitus

• Oppimisverkoston tarpeiden määrittely ja viitekehyksen kustomointi

• Sisältöjen suunnittelu ja kuratointi

PÄIVITTÄISEN INFORMAATIOVIRRAN JÄSENTÄMINEN

• Yhteisöllisen oppimisprosessin mahdollistaminen jäsentämällä informaatiolähteet, oppimisverkosto ja valitsemalla oppimista reflektoivat verkkomentorit.

VERKKOKOHTAAMISTEN ja OPPIMISEN AIKATALUTTAMINEN

• Eri osapuolten kohtaamisten tahdistaminen

OPPIMISEN FASILITIONTI

• Oppimisen etenemisen seuranta, moderointi, fasilitointi, kuratointi, reflektio ja vertaisdialogi. Kehkeytyviin tilanteisiin reagointi ja niiden käyttäminen opetuksen viitekehyksen rakentumisen mahdollistajina.

3. NÄYTÄMME MITEN MODERNI TYÖSSÄOPPIMINEN TAPAHTUU KÄYTÄNNÖN TASOLLA

• Oppimisverkoston kustomointi, oppijoiden välisten kohtaamisten fasilitointi ja keskinäisen luottamuspääoman rakentaminen

• Oppimisen ja organisaation työnkulkujen tahdistaminen

• Yhteistyössä organisaation johdon kanssa luotavat työssä oppimista tukevat ja näkyväksi tekevät käytänteet

• Ohjeistetaan johto tukemaan oppimisprosessia ja opitun tiedon hyödyntämistä

4. SIIRRÄMME HENKILÖSTÖSI KOHTI OMATOIMISTA TYÖSSÄ OPPIMISTA

• Ohjeistamme, näytämme ja neuvomme organisaatiota oman oppimisen haltuunotossa

• Tarjoamme päivittäisen verkon yli tarjottavan tuen ja reflektion sekä vertaisten että fasilitoijien avulla

• Luomme yhdessä organisaation kanssa sen oman oppimisen työtavat ja monistettavat käytänteet.

Täytä alla olevan lomakkeen 3 riviä niin kerromme lisää.

Iso Kiitos mielenkiinnostasi!

Oli tarpeesi sitten oppimiseen, verkkostrategiaan, viestintään tai työnkulkuihin liittyvä, niin tarjoamme sinulle ilmaisen tunnin mittaisen verkkoauditoinnin organisaation tilanteen arvioimiseksi. Saat keskustelun päätteeksi sähköpostiisi tiivistelmän niistä toimenpiteistä mitkä koit olennaisiksi organisaatiosi kannalta.

Global taskforce of likeminded strategy & communication professionals

N. A. Osaran kuja 4 B

00790 Helsinki

Copyright Likeminds 2019