Työnkulkujen läpivienti

Miten työnkulun muotoilun läpivienti auttaa organisaatiota?

1. Työn johtaminen ja koordinointi helpottuu.  

2. Voidaan luoda selkeämpi yhteinen ja vastavuoroinen ymmärrys niistä asioista mitkä ovat olennaisimpia tuloksellisuuden kannalta.

3. Selkeämmät ja paremmin löydettävissä olevat työohjeet, käytännetiedon jalostuminen – syntyy jäsentyneempi yhteinen tapa toimia.

4. Työn läpinäkyvyys lisääntyy ja työsuoritteiden päällekkäisyys poistuu.

5. Nimetyt työtehtävät ja työohjeet näkyvät VAIN niille kenelle ne kuuluvat ja kenen työtä ne helpottavat.

6. Poistetaan yhtälöstä sitä turhaa TYÖTÄ JOSTA KUKAAN EI MAKSA eikä hyödy.

7. Saadaan käyttöön viikkojen työpanos kun asioita ei tarvitse etsiä ja paikata yhä uudelleen.

8. Tulipalojen sammuttamiseen käytettävä aika vähenee, voidaan reagoida proaktiivisesti ennen kuin ongelmat syntyvät.

9. Stressitaso laskee, työhyvinvointi ja jaksaminen paranee.

10. Asiakkaiden kanssa aukiolevat asiat eivät hautaudu kaaoksen alle, asiakas saa parempaa palvelua.

11. Yhteydenpito alihankkijoiden ja sidosryhmien suuntaan yksinkertaistuu ja selkeytyy.

12. Työprosessin kehittämisestä tulee kaikkien yhteinen asia.

Oli tarpeesi sitten oppimiseen, verkkostrategiaan, viestintään tai työnkulkuihin liittyvä, niin tarjoamme sinulle ilmaisen tunnin mittaisen verkkoauditoinnin organisaation tilanteen arvioimiseksi. Saat keskustelun päätteeksi sähköpostiisi tiivistelmän niistä toimenpiteistä mitkä koit olennaisiksi organisaatiosi kannalta.

Global taskforce of likeminded strategy & communication professionals

N. A. Osaran kuja 4 B

00790 Helsinki

Copyright Likeminds 2019