Verkkostrategian auditointi

Verkosta on tullut asiakkaiden, sidosryhmien ja organisaatioiden välisen yhteydenpidon ja tiedonhankinnan pääasiallinen kanava.

Ei siis ole ollenkaan samantekevää miten organisaatio näyttäytyy verkossa tai miten se mahdollistaa vaikkapa asiakkaidensa kanssa käytävän dialogin verkon yli ja miten se tukee esimerkiksi asiakkaaksi tulon eri vaiheita.

Likeminds on verkkoviestinnän asiantuntija ja pioneeri jonka taustalla olevat ihmiset ovat rakentaneet erilaisia verkkopalveluita, sähköisiä työkaluja ja kauppapaikkoja vuodesta 94 lähtien. Tunnemme verkon eri toimitamallit, kehitysvaiheet ja käytännön potentiaalit kuin omat taskumme. Tämän kokemuksen haluamme nyt tarjota asiakkaillemme selkeiden ja helposti käytäntöön vietävien verkkostrategiamoduulien avulla.

Mitä verkkostrategian auditointi tarkoittaa?

Sosiaalisen median auditointi koostuu sarjasta kysymyksiä ja analyysejä joiden avulla kartoitetaan ja jäsennetään yrityksen verkkoviestinnän ja verkkoläsnäolon nykyinen tila.

Analyysin avulla saamme esiin verkkoviestinnän tämänhetkisen kokonaistilanteen sekä yrityksen käyttämättömään kasvupotentiaaliin verkkoviestinnän ja verkkoliiketoiminnan suhteen.

Analyysi käy läpi verkkoviestinnän tuloksellisuuden tärkeimmät avainalueet.

– Verkkoviestinnän nykytilanne vs. tavoitteet
– Verkkoviestinnän nykyinen operointitapa
– Henkilöstön roolit, toimintamallit ja työnkulut
– Käytetyt kanavat ja työvälineet
– Julkaisuympäristön käyttötapa
– Ostettu mediatila, kampanjat, muut median käyttötavat
– Oman sisällöntuotannon nykytila
– Omien suunnitelmien nykyinen esitystapa
– Verkkoviestinnän strategia
– Verkkomarkkinoinnin strategia
– Verkkomyynnin strategia
– Brändi, maine, tunnettuus
– Asiakaspalvelun rooli osana viestintää
– Verkkoasioinnin ja verkkokaupan rooli
– Verkon liiketoimintamalli
– Toiminnan ja toimialan erityispiirteet
– Asiakkaaksi tulon vaiheet
– Konversionhallinnan nykytila

Auditointi auttaa organisaatiota rakentamaan itselleen
nykypäivän mahdollisuuksia vastaavan verkkoläsnäolon, tavat tuottaa sisältöä ja reagoida kehkeytyviin tilanteisiin.

Työtapa:

– valinnaisesti joko video, puhelin tai tapaaminen.
– haastattelu, toimialavertailu, verkkoläsnäolon analyysi, visualisointi, tiivistelmä havainnoista, suositukset jatkosta

Stragiatyön käynnistys:

Tarjoamme sinulle ilmaisen tunnin mittaisen videoneuvotteluyhteyden yli tai tapaamisen muodossa toteutettavan verkkoauditoinnin organisaation verkkostrategian kartoittamiseksi. Saat keskustelun päätteeksi sähköpostiisi tiivistelmän niistä kehitystarpeista ja toimenpiteistä mitkä koit olennaisiksi organisaatiosi kannalta. Auditointi ei edellytä sitoutumista jatkoon.

Varaa auditointi allaolevalla lomakkeella tai lähettämällä sähköposti osoitteeseen jesse.soininen@likeminds.fi

Oli tarpeesi sitten oppimiseen, verkkostrategiaan, viestintään tai työnkulkuihin liittyvä, niin tarjoamme sinulle ilmaisen tunnin mittaisen verkkoauditoinnin organisaation tilanteen arvioimiseksi. Saat keskustelun päätteeksi sähköpostiisi tiivistelmän niistä toimenpiteistä mitkä koit olennaisiksi organisaatiosi kannalta.

Global taskforce of likeminded strategy & communication professionals

N. A. Osaran kuja 4 B

00790 Helsinki

Copyright Likeminds 2019