Verkkostrategian sparraus

Miksi sähköisen viestinnän muutos haastaa organisaation ja nousee strategian ytimeen?

On sanottu että sähköisestä tiedon virtauksesta on tullut yrityksen sydänverta. Tällöin koko organisaation toiminta voidaan nähdä viestien, merkitysten, tarinoiden, numeroiden, dokumenttien, transaktioiden ja niihin liiyttyvän vastavuoroisen informaatiovirran tuloksena.

Jos näin on niin silloin myös yrityksen asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa käytävä vastavuoroinen dialogi eli viestintä on tämän sähköisen informaatiovirran ytimessä.

Kyse on toimijoiden välillä virtaavasta informaatiosta jonka avulla organisaatio ja sen asiakkaat kohtaavat ennen ostopäätöstä, asiointia ja yhteistä arvon luontia.

Ja yhä useammin on tällöin kyse liiketoimintamallin ytimessä olevasta viestinnästä ja dialogista, jossa ostotapahtuma tai muu transaktio syntyy ja luo organisaatiolle sen toiminnan perustan ja tuloksen.

Verkkoviestintä on yhteydenpitoa, joka mahdollistaa asioinnin, myynnin, asiakkuuden, lisämyynnin ja pidemmän aikavälin tuloksellisuuden.

Ja kun näin syntynyt kahdensuuntainen viestintä on organisaation toiminnan ytimessä, se ansaitsee omaa painoarvoaan vastaavan roolinsa yrityksen strategiassa.

Sparrauksen avulla voit kirkastaa verkkostrategiasi yleisnäkymän. Sparrauksen avulla voi syventää näköalaasi organisaatiosi verkkoviestintään, tunnettuuteen, brändiin, maineenhallintaan, markkinointiin, myyntiin tai liiketoimintamalliin kansainvälisten ja kotimaisten vertailukohtien avulla.

Sparrauksen vaihtoehdot:

A. Verkkostrategian sparraus avainhenkilölle tai johdolle

Liiketoimintamallien, ansaintalogiikan ja arvon tuottamisen tapojen sähköistyminen tarkoittaa toimintaympäristön tuntuvaa mutkistumista. Toimintaympäristön ja toimialan jatkuvasti muotoaan hakevista toimintatavoista tulee tällöin haasteellisia vertailla ja omaksua. Liikkuvia osia ja vaihtoehtoisia toimintamalleja on moninverroin enemmän kuin kukaan yksittäinen henkilö voi hallita.

Likeminds tarjoaa tähän tilanteeseen globaalisti laajennetun vertailu- ja tarkasteluhorisontin. Globaali asiantuntijaverkostomme mahdollistaa nopean ja syvällisen analyysin ja eri vaihtoehtojen hahmottamisen sparrauksen keinoin.

Avainhenkilölle tämä tarjoaa uuden tavan laajentaa ja syventää omaa ymmärrystä.

 

B. Verkkostrategian sparraus ryhmätyöskentelynä

Strategian onnistumisen tai epäonnistumisen syyt löytyvät tutkimusten mukaan suurimalta osin siitä tavasta jolla strategiaa viedään käytäntöön. (mm. Tommin Laamanen)

Verkkostrategian ryhmäsparraus on erinomainen tapa varmistaa henkilöstön sitoutuminen strategiseen muutokseen. Sparraus tuo mutkikkaat asiat jokaisen ymmärtämään muotoon jolloin muutosvastarinta voidaan purkaa ja kääntää muutosvoimaksi.

Vaikka johdon ja avainhenkilöiden tietämys on edelleen ratkaisevassa asemassa on yhä useammin niin että henkilöstön kapasiteetin käyttöönotto edellyttää laajennettua ymmärrystä organsiaation ja asiakasrajapinnan toiminnasta. Sparrauksen avulla voimme varmistaa että henkilöstön jäsenet saavat ymmärrystä esimerkiksi asiakkuuden hoidosta ja niistä organisation toimintamalleista joilla se tuottaa lisäarvoa osana laajempaa kokonaisuutta. Näin ryhmäsparraus poistaa turhaa kitkaa eri osapuolten väliltä.

Työtapa:

– sovitaan tapauskohtaisesti organisaation tilanne ja tarpeet huomioiden
– henkilösparraus
– ryhmäsparraus
– työpajat, verkkotyöskentely

Stragiasparraustyön käynnistys:

Tarjoamme sinulle ilmaisen tunnin mittaisen videoneuvotteluyhteyden yli tai tapaamisen muodossa toteutettavan verkkoauditoinnin johdon tai henkilöstön sparaustarpeen kartoittamiseksi. Saat keskustelun päätteeksi sähköpostiisi tiivistelmän niistä kehitystarpeista ja toimenpiteistä mitkä koit olennaisiksi organisaatiosi kannalta. Auditointi ei edellytä sitoutumista jatkoon.

Varaa auditointi allaolevalla lomakkeella tai lähettämällä sähköposti osoitteeseen jesse.soininen@likeminds.fi

Oli tarpeesi sitten oppimiseen, verkkostrategiaan, viestintään tai työnkulkuihin liittyvä, niin tarjoamme sinulle ilmaisen tunnin mittaisen verkkoauditoinnin organisaation tilanteen arvioimiseksi. Saat keskustelun päätteeksi sähköpostiisi tiivistelmän niistä toimenpiteistä mitkä koit olennaisiksi organisaatiosi kannalta.

Global taskforce of likeminded strategy & communication professionals

N. A. Osaran kuja 4 B

00790 Helsinki

Copyright Likeminds 2019