Verkkostrategian suunnittelu

Mikä on oikeasti olennaista?

Kun on kyse sähköisen viestinnän ja sosiaalisen median auditoinnista kannattaa olla rehellinen. Sähköinen viestintä on tappiinsa täynnä täysin keinotekoisia parametrejä ja toinen toistaan nohevamman näköisiä tulosten esitystapoja.

Jopa alan johtavat ohjelmistot mittaavat kymmeniä ja satoja parametrejä joilla ei oikeastaan ole kovinkaan paljoa tekemistä viestinnän varsinaisen vaikuttavuuden kanssa. Mittarit tunnetaankin nimellä ”Vanity Metrics” eli turhamaisuuden mittareina.

Satojen ohjelmistojen mittareille on tyypillistä että ne mittaavat kaikkia niitä asioita joita on helppo mitata. Kun jokainen klikkaus jättää verkossa jäljen on suuri houkutus perustaa mittaaminen määrällisiin muuttujiin kuten klikkauksiin, katselukertoihin, näytön kestoihin ja niin edelleen.

Nämä mittarit eivät oikeastaan kerro meille paljon mitään laadullisesti merkittävää liiketoiminnan tai organisaation viestinnän tavoitteiden näkökulmasta.

 

Mitä tekijöitä kannattaa huomioida sähköisen verkkoviestinnän suunnittelussa?

Jokainen organisaatio ja sen henkilöstö muodostavat omanlaisensa yhteisön omine vahvuuksineen ja mielenkiinnon kohteineen. Viestinnän suunnittelun ei siis pidä ensimmäisenä alkaa työkaluista vaan organisaation tavoitteista, sen asiakkaiden tarpeista ja henkilöstön valmiuksista. Kun suunnitelmien pohjaksi otetaan organisaation olemassa oleva tapa toimia on paljon todennäköisempää että verkkoviestintä tuo myös tuloksia. Verkkoviestinnän suunnittelu kannattaa aloittaa perehtymällä organisaation omiin vahvuuksiin auditoinnin ja sparrauksen avulla. Kun strategian tausta on vakaalla pohjalla voidaan edetä kohti organisaation omaa verkkoviestinnän strategiaa.

Verkkostrategian suunnittelu luo organisaatiolle yhteisesti ymmäretyn toimintamallin jonka avulla se voit tahdistaa koko henkilöstön voiman yhdessä jaetun päämäärän taakse. Mikäli suinkin mahdollista suosittelemme että verkkoviestinnän suunnittelu tehdään osallistamalla jokainen toimintaan jatkossa liittyvä henkilöstön jäsen.

Tässä lista niistä perusasioista joiden yhteinen läpikäynti luo pohjan verkkoviestintästrategian suunnittelulle:

Verkkoviestinnän tavoitteet (suhteessa muuhun viestintään)

Panos – tuotos analyysi, mitä kannattaa tehdä ja mitä ei

Kvalitatiivinen analyysi / Return of Engagement (ROE)

Sisällöntuotannon suunnittelu

Sisällöntuotannon tuontanto- ja jakelutavat

Sisällöntuotannon roolit ja rutiinit (julkaise, huuhtele, toista)

Sisällöntuotannon hakukoneystävällisyys ja löydettävyys

Asiakaspalvelun rooli, dialogisuus, vastavuoroisuus

Keskusteluihin osallistuminen, kumulatiivisuus

Sanansaattaja- ja kumppanistrategia

Kilpailija-analyysi

Kuratointi, moderointi, fasilitointi

Osana muita kohtaamisia, tapahtumat, konferenssit, seminaarit, messut

Verkkoviestinnän ja printtimedian koordinointi

Kohderyhmien jakautuminen

Kohderyhmien mielenkiinnon kohteet ja kontekstit

Eniten hakukoneiden avulla etsityt sisällöt

Viestinnän ja kanavien koheesio

Käytettävien työkalujen todellinen substanssi

Kanavaprofiilien hallinta

Käyttäjäprofiilien hallinta

Kanavaprofiilien valmiusaste

Työtapa:

– sovitaan tapauskohtaisesti organisaation tilanne ja tarpeet huomioiden
– työpajat, verkkotyöskentely
– suunnitelman visualisointi ja dokumentointi

Stragiasuunnittelun käynnistys:

Varaa strategiasuunnittelun käynnistys allaolevalla lomakkeella tai lähettämällä sähköposti osoitteeseen jesse.soininen@likeminds.fi

 

Oli tarpeesi sitten oppimiseen, verkkostrategiaan, viestintään tai työnkulkuihin liittyvä, niin tarjoamme sinulle ilmaisen tunnin mittaisen verkkoauditoinnin organisaation tilanteen arvioimiseksi. Saat keskustelun päätteeksi sähköpostiisi tiivistelmän niistä toimenpiteistä mitkä koit olennaisiksi organisaatiosi kannalta.

Global taskforce of likeminded strategy & communication professionals

N. A. Osaran kuja 4 B

00790 Helsinki

Copyright Likeminds 2019