Verkkostrategian vieminen käytäntöön (vinjetti)

Ylivoimaisesti vaikeinta verkkostrategian vaikuttavuuden kannalta on strategian
käytäntöön vieminen. Jopa 70% suunnitelmista sakkaa juuri käytäntöön
soveltamisen yhteydessä. Useimmat organisaatiot viestivät eri kanavissa
hajanaisesti vailla suunnitelmallisuutta, jolloin yksittäiset toimenpiteet
eivät kumuloidu tavoitteiden ja potentiaalien mukaisesti.

LIKEMINDS on kehittänyt verkkostrategian suunnitteluun ja käytäntöön
soveltamiseen oman tarinallisen ja tiedon visualisointiin perustuvan
menetelmänsä. Menetelmä perustuu kolmeen käytännönläheiseen
vaiheesen, joiden avulla organisaation johto ja sen henkilöstö saavat
toimintaansa selkeät ymmärryksen eväät, käytännön ohjeet
ja käteen sopivat arkiset rutiinit.

LIKEMINDS:in strategiatyötavan rungon muodostavat 
Koheesiota rakentavat Voimatarinat, yhteistä ymmärrystä
kädellistävät Voimakartat ja kaiken yhteen sitovat Voimaverkot.

Global taskforce of likeminded strategy & communication professionals

N. A. Osaran kuja 4 B

00790 Helsinki