Verkkostrategiat etusivun box

Organisaatioiden toiminta verkossa on tänä päivänä se osa-alue liiketoiminnasta, joka eniten hyötyisi strategisesta osaamisesta ja jossa sitä useimmiten vähiten näkee.

Verkkoviestinnästä on tullut yrityksen pääasiallinen yhteydenpidon ja markkinoinnin työkalu. Kanavien lisääntyessä ja kohderyhmien pirstaloituessa on monesti haasteellista tavoittaa parhaat asiakkaat ja tärkeimmät sidosryhmät. Verkkostrategian avulla rakennat yhteisen tahtotilan ja jaetun näkemyksen arkisen toiminnan tueksi. Kun verkkostrategia toimii, niin organisaatiolla voi olla käytössään monta täydentävää näkökulmaa, mutta yksi jaettu tapa kohdata asiakkaat ja luoda lisäarvoa.

Me olemme LIKEMINDS. Verkkostrategioiden suunnittelija ja käytäntöön soveltaja.

LUE LISÄÄ

Global taskforce of likeminded strategy & communication professionals

N. A. Osaran kuja 4 B

00790 Helsinki